Zaradite na vašem staklenom ambalaznom otpadu

Nažalost, usled malog broj specijalizovanih kontejnera i posuda za stakleni ambalažni otpad gradjani su prinudjeni da isti bacaju zajedno sa komunalnih otpadom i na taj način stanovništvo iz prinude zagadjuje životnu sredinu, uništava resurse i prekida lanac reciklaže čime zauvek „sahranjuju“ sekundarne sirovine koje mogu da se ponovo iskoriste

Postanite nas saradnik kao pravno lice, fizičko lice, nvo, institucija, škola… U saradnji sa nama možete na legalan i efikasan način reciklirati svoj stakleni ambalažni otpad i pritom zaraditi. Kontaktirajte nas i pošaljite nam informacije o količinama otpadne staklene ambalaže koju posedujete a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku i poslati vam prateću dokumentaciju

Mi obezbedjujemo otkup i preuzimanje vase staklene otpadne ambalaže

Za sve informacije mozete nam se obratiti na telefon 018/881-040 ile email office@sfr.rs